ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ

ଅଗ୍ରଗାମୀ

ଅଗ୍ରଗାମୀ, କାଶୀପୁର, ରାୟଗଡ଼
ଫୋନ : 06856-285149

ଅଙ୍କୁରଣ

ଅଙ୍କୁରଣ, କସ୍ତୁରୀ ନଗର, ରାୟଗଡ଼ - ୭୬୫୦୦୧
ଇମେଲ୍ : ankuran[at]rediffmail[dot]com
ଫୋନ : 06856-222671

ଆଜାଦ

ଆଜାଦ, ରାଣୀଗୁଡା ଫାର୍ମ, ରାୟଗଡ଼ - ୭୬୫୦୦୧

ଆଶା

ଆଶା, ଗୁଣୁପୁର, ରାୟଗଡ଼

ଏ.କେ.ଏସ.ଏସ.ୟୁ.ଏସ.

ଏ.କେ.ଏସ.ଏସ.ୟୁ.ଏସ., ରାୟଗଡ଼ - ୭୬୫୦୦୧
ଇମେଲ୍ : akssus[at]rediffmail[dot]com

ଏଫ.ଏ.ଆର.ଆର.

ଏଫ.ଏ.ଆର.ଆର., ବାଲିପଦର, ମୁନିଗୁଡା, ରାୟଗଡ଼

ଏଲ.ଏନ.ଏସ.ଆର.ଡ଼ି.

ଏଲ.ଏନ.ଏସ.ଆର.ଡ଼ି., ସର୍ଗିଗୁଡା, ଟିକିରି, ରାୟଗଡ଼
ଇମେଲ୍ : lnsrd[at]yahoo[dot]com

ଓ.ପି.ଡ଼ି.ଏସ.ସି.

ଓ.ପି.ଡ଼ି.ଏସ.ସି., ରାଣୀଗୁଡା ଫାର୍ମ, ରାୟଗଡ଼ - ୭୬୫୦୦୧

ଜାଗରଣ

ଜାଗରଣ, ଗୁଡାରି, ରାୟଗଡ଼

ନିର୍ଭର

ନିର୍ଭର, ହାଟମୁନିଗୁଡା, ମୁନିଗୁଡା, ରାୟଗଡ଼
ଇମେଲ୍ : sadanandadas[at]yahoo[dot]co[dot]in