ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଖର୍ଚ ବିବରଣୀ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଖର୍ଚ ବିବରଣୀ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
140-Rayagada Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Purnabati Majhi, BSP 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
140-Rayagada Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Kadraka Appalaswamy, INC 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
140-Rayagada Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Basanta Kumar Ullaka, BJP 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
140-Rayagada Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Lal Bihari Himirika, BJD 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
140-Rayagada Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Makaranda Muduli, Independent 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
138-Gunupur Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Raghunath Gomango, BJD 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
138-Gunupur Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Kailash Sabar, BSP 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
138-Gunupur Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Trinath Gomango, Independent 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
139-Bissamcuttack Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Jetendra Jakaka, BSP 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
139-Bissamcuttack Abstract Statement (Part-1 to IV & Schedule 1 to 10) of Jagannath Saraka, BJD 24/06/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)