ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଏସଟିଡି ଏବଂ ପିନ୍ କୋଡ୍

ରାୟଗଡ଼ ଜ଼ିଲ୍ଲା ର ଏସଟିଡି କୋଡ୍
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥଳ ଏସଟିଡି କୋଡ୍
ପଦ୍ମପୁର 06857
ଗୁଡାରି 06862
ରାମନାଗୁଡ଼ା 06857
ଚନ୍ଦ୍ରପୁର 06863
ବିଷମକଟକ 06863
କଲ୍ୟାଣସିଂଗପୁର 06856
କୋଲନରା 06856
କାଶୀପୁର 06865
ମୁନିଗୁଡା 06863
୧୦ ଗୁଣୁପୁର 06857
୧୧ ରାୟଗଡ 06856

 

ରାୟଗଡ଼ ଜ଼ିଲ୍ଲା ର ପିନ୍ କୋଡ୍
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥଳ ପିନ୍ କୋଡ୍
ଚନ୍ଦ୍ରପୁର B.O 765020
ଗୁଡାରି S.O 765026
ଗୁଣୁପୁର S.O 765022
କାଶୀପୁର S.O 765015
କୋଲନରା B.O 765017
ମୁନିଗୁଡା S.O 765020
ପଦ୍ମପୁର S.O 765025
ଆର.କେ.ନଗର, ରାୟଗଡ S.O 765001
ରାମନାଗୁଡ଼ା S.O 765029
୧୦ ରାୟଗଡ ବଜ଼ାର S.O 765001
୧୧ ରାୟଗଡ ଗାନ୍ଧୀ ନଗର S.O 765001
୧୨ ରାୟଗଡ(K) H.O 765001