ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ

ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ନାମ ପଦବୀ ଇମେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ଫ୍ଯାକ୍ସ୍ ନମ୍ବର
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ dm-rayagada[at]nic[dot]in ୦୬୮୫୬-୨୨୨୨୪୫ ୦୬୮୫୬-୨୨୨୭୭୦
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ  ୦୬୮୫୬-୨୨୨୩୫୩
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ରାୟଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ  ୦୬୮୫୬-୨୨୨୩୦୯
ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କେନ୍ଦ୍ର, ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ୦୬୮୫୬-୨୨୪୦୬୨